26 maja 2010 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pojedynczy stokrotka w kolorze na czarno-białym tle.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

droga Mamo

Mężczyzna zwolniony z więzienia na nowo odkrywa wolność.

Zobacz post