18 maja 2010 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nieformalna dyskusja: Czcigodny Tenzin Kacho, Czcigodny Thubten Chodron, Czcigodny Wu Yin, Czcigodny Jendy, Czcigodny Heng-ching.
Tradycja tybetańska

święcenia wielotradycyjne (wersja długa)

Szczegółowe badania ustanawiające precedens w Tybecie, w którym święceń udzielali wspólnie mnisi z…

Zobacz post