Kwiecień 26, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sylwetka człowieka stojącego przed oknem.
Strach, niepokój i inne emocje

Przekształcanie depresji i lęku

Rozpoznanie, w jaki sposób myśli podsycają emocje, jak szczęście i cierpienie powstają w umyśle i kultywowanie…

Zobacz post