Mar 22, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Znaczenie motywacji

Dobre serce jako nasza motywacja

Kultywowanie dobrego serca jako głównej motywacji i celu naszej praktyki Dharmy.

Zobacz post