Mar 6, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Buddyjskie systemy założeń

Dwie prawdy i karma

Związek dwóch prawd i dwóch różnych sposobów rozumienia karmy.

Zobacz post
Buddyjskie systemy założeń

Wprowadzenie do dwóch prawd

Wprowadzenie do koncepcji dwóch prawd i ich roli w naukach buddyjskich…

Zobacz post