Mar 4, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Radowanie się w odosobnieniu Tara

Radowanie się z odosobnienia i słowa rady, jak zabrać to, czego nauczono się podczas odosobnienia, w…

Zobacz post
Siedmiopunktowy trening umysłu

Czym jest ignorancja

Rozpoznanie, czym jest ignorancja i dlaczego ważne jest zidentyfikowanie przedmiotu negacji…

Zobacz post
Rekolekcje oferujące kata Lamie Thubtenowi Zopa Rinpocze, gdy ten przybywa do opactwa.
Nowy w buddyzmie

Jak powitać nauczyciela i złożyć ofiary

Wyjaśnienie etykiety powitania nauczyciela buddyjskiego. Jak ofiarować kata lub darowiznę…

Zobacz post
Obraz zastępczy
monastycy zachodni

Dlaczego potrzebujemy monastycyzmu

Klasztory jako pomost między starożytnymi naukami a współczesnym światem.

Zobacz post