Listopada 2, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki w Guru Pudża

Naturalnie negatywne a zabronione działania

Wyjaśnienie działań zabronionych przez nakazy i działań, które są destrukcyjne przez…

Zobacz post