Październik 26, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Osoby służące czas

Porady jednego z osadzonych, jak odnosić się do osób przebywających w więzieniu bez tworzenia wobec nich stereotypów.

Zobacz post
Zdjęcie grupowe klasztorów na 15. edycji WBMG.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Klasztory stają się zielone

Mnisi różnych tradycji dyskutowali o skrzyżowaniach buddyzmu i ochrony środowiska oraz o tym, jak praktyka Dharmy może…

Zobacz post