Września 21, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki w Guru Pudża

10 cnót: nieharmonijna mowa

Spojrzenie na dzielącą mowę i na to, jak motywacją do tworzenia dysharmonii jest często zazdrość.…

Zobacz post