Września 18, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki w Guru Pudża

Cztery ogólne cechy karmy

Obserwacja przyczyny i skutku pomaga zrozumieć rozwój pozytywnych i negatywnych rezultatów.

Zobacz post