Uczciwość i zaufanie

Uczciwość i zaufanie

Wykład wygłoszony podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2009 r.

  • Prawdomówność, jedna z dziesięciu paramit w kanonie palijskim
  • Prawdziwa mowa jako podstawa zaufania i jej znaczenie w relacjach z innymi
  • Karmiczne skutki prawdomówności

Exploring Klasztorny Życie 2009: Sesja 10 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.