Sierpnia 30, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Okładka Oswajania umysłu.
Oswajanie umysłu

Karma i pragnienie wolności

Wyjaśnienie karmy. Jak przynosić korzyści sobie i innym poprzez rozwijanie dziesięciu cnót.

Zobacz post