Lipiec 5, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki w Guru Pudża

Śmierć i schronienie

Jak kontemplacja śmierci i nietrwałości może doprowadzić nas do schronienia się w Trzech Klejnotach.

Zobacz post