Czerwiec 22, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe z Międzynarodowej Konferencji Buddyjskiej Edukacji Sanghi 2009
Życie zakonnicy

Kobiety pracujące razem

Na konferencji z okazji urodzin Bhikshuni Wu Yin niezbędne działania zachęcające…

Zobacz post