Czerwiec 19, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zbliżenie Ven. Twarz Chodrona podczas nauczania.
Karma i twoje życie

Karma i współczucie: część 2 z 2

Cztery niezmierzone (miłość, współczucie, radość, spokój ducha) jako antidotum na negatywną karmę.

Zobacz post
Zbliżenie Ven. Twarz Chodrona podczas nauczania.
Karma i twoje życie

Karma i współczucie: część 1 z 2

W swojej dyskusji o tym, co Budda rozumie przez karmę, Czcigodny Chodron mówi o tym, jak…

Zobacz post