Czerwiec 14, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Okładka Oswajania umysłu.
Oswajanie umysłu

Drogocenne ludzkie życie

Znaczenie, cel i rzadkość wolności i fortun cennego ludzkiego życia…

Zobacz post