Czerwiec 9, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Śpiew młodych buddyjskich zakonnic.
Życie zakonnicy

Edukacja Bhikkhuni dzisiaj

Studia buddyjskie dla w pełni wyświęconych mniszek w czasach nowożytnych.

Zobacz post
Obraz zastępczy
monastycy zachodni

Edukacja buddyjska dla zakonnic w krajach zachodnich

święcenia i wychowanie zakonnic w krajach zachodnich; Opactwo Sravasti jako poligon doświadczalny…

Zobacz post