2 maja 2009 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Gesze Sopa

Rozdział 6: Wersety 31-45

Kontemplacja drogocennego ludzkiego życia i trzeciego rodzaju cierpliwości – cierpliwości nieodwetu

Zobacz post