Mar 23, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

O pielęgnowaniu cnoty

YouTube Dharma

Radosny wysiłek Czcigodnego Chodrona w niestrudzonym szerzeniu Dharmy promieniuje jak słońce. Ten list przychodzi…

Zobacz post