Mar 15, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Oswajanie umysłu

Umysł jest twórcą naszego doświadczenia

Esencja filozofii i psychologii buddyjskiej wraz z praktycznymi narzędziami do natychmiastowego wdrożenia w…

Zobacz post