Luty 5, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Siedmiopunktowy trening umysłu

Kultywowanie konwencjonalnej bodhicitty

Wprowadzenie do części tekstu, która wyjaśnia, jak kultywować konwencjonalne przebudzenie…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Zimowe rekolekcje w Mandziuśri 2008-09

Mądrość, wyrzeczenie i przywiązanie

Dyskusja obejmująca tematy wielkiej i głębokiej mądrości, pustki i przywiązania, jak vipassana…

Zobacz post
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 32-4: Starzenie się z wdziękiem

Jak przywiązanie do ciała – jego wyglądu i możliwości fizycznych – sprawia, że ​​tak trudno jest je zaakceptować…

Zobacz post