Jan 15, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Siedmiopunktowy trening umysłu

Karma, samsara i dukkha

Wszechstronne nauczanie o skomplikowanych wzajemnych zależnościach karmy i jej niezliczonych przejawach skutków.…

Zobacz post
Posąg Buddy pokryty śniegiem.
Zimowe rekolekcje w Mandziuśri 2008-09

Praca z umysłem w odosobnieniu

Praca z dolegliwościami, stosowanie właściwych odtrutek, wyjaśnienie płuc i dyskusja na temat…

Zobacz post