Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Pustka w życiu codziennym

Pustka w życiu codziennym

Część serii nauk na temat systemów zasad podanych w opactwie Sravasti w 2008 roku. Prezentacja Zasad napisany przez Gon-chok-jik-may-wang-bo.

  • Wersety o pustce do kontemplacji i medytować
  • Jak ignorancja, konceptualizacje, cierpienia i karmy są powiązane
  • Ustanawianie pustki poprzez rozumowanie pięciu narożników lub punktów
  • Jak praktykować zrozumienie pustki w codziennym życiu?
  • Utrzymywanie zrozumienia pustki

Zasady Gesze Damdul 26 (pobieranie)

Gesze Dordżi Damdul

Geshe Dorji Damdul jest wybitnym uczonym buddyjskim, którego zainteresowania dotyczą relacji między buddyzmem a nauką, zwłaszcza fizyką. Gesze-la uczestniczył w kilku konferencjach poświęconych buddyzmowi i nauce, spotkaniach Instytutu Umysłu i Życia oraz dialogach między Jego Świątobliwością XIV Dalajlamą a zachodnimi naukowcami. Od 2005 roku jest oficjalnym tłumaczem Jego Świątobliwości Dalajlamy, a obecnie jest dyrektorem Tibet House, Centrum Kultury J.Ś. Dalajlamy, z siedzibą w New Delhi w Indiach. Gesze-la regularnie wykłada w Domu Tybetańskim oraz na wielu uniwersytetach i instytutach. Dużo podróżuje po Indiach i za granicą, aby nauczać buddyjskiej filozofii, psychologii, logiki i praktyki.