Październik 13, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Pustka i bodhiczitta

Korzyści płynące z tworzenia bodhicitty i jak pustka i bodhicitta mogą się wzajemnie wspierać.

Zobacz post