Październik 10, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 20-3: Tworzenie przyczyn

Praktyka medytacyjna polegająca na rozumowaniu z gniewnym umysłem, aby porzucić gniew. Biorąc pod uwagę, że…

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Pustka w życiu codziennym

Jak niewiedza, konceptualizacje, cierpienia i karma są powiązane i jak praktykować rozumienie…

Zobacz post