Październik 7, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zasady z Gesze Dorji Damdul

Stany psychiczne i przedmioty wiedzy

Wyjaśnienie czittamatry dotyczące umysłu-podstawy-wszystkiego, przedmiotów wiedzy według prasangiki i cząstek bezczęściowych według…

Zobacz post