Październik 2, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: wersety 15-17

Jak wielkie współczucie jest najważniejszą cechą Buddy, która czyni jego nauki…

Zobacz post
Thangka obraz Mandziuśriu
Mandziuśri

Wyjaśnienie sadhany Mandziuśriego

Wyjaśnienie sadhany Mandziuśriego i środki potrzebne do odbycia odosobnienia z daleka.

Zobacz post