Pustka i nietrwałość

Pustka i nietrwałość

Część serii nauk na temat systemów zasad podanych w opactwie Sravasti w 2008 roku. Prezentacja Zasad napisany przez Gon-chok-jik-may-wang-bo.

  • Ukryty i widoczny zjawiska
  • Jak pustka jest trwała, może być cechą charakterystyczną nietrwałe zjawiska
  • Wyjaśnienie „jeden lub wiele” i „taki sam lub inny”
  • Wiedza o grubej nietrwałości prowadzi do zrozumienia subtelnej nietrwałości
  • „Pod względem encji” a „nominalność” w filozofii buddyjskiej

Zasady Gesze Damdul 11 (pobieranie)

Gesze Dordżi Damdul

Geshe Dorji Damdul jest wybitnym uczonym buddyjskim, którego zainteresowania dotyczą relacji między buddyzmem a nauką, zwłaszcza fizyką. Gesze-la uczestniczył w kilku konferencjach poświęconych buddyzmowi i nauce, spotkaniach Instytutu Umysłu i Życia oraz dialogach między Jego Świątobliwością XIV Dalajlamą a zachodnimi naukowcami. Od 2005 roku jest oficjalnym tłumaczem Jego Świątobliwości Dalajlamy, a obecnie jest dyrektorem Tibet House, Centrum Kultury J.Ś. Dalajlamy, z siedzibą w New Delhi w Indiach. Gesze-la regularnie wykłada w Domu Tybetańskim oraz na wielu uniwersytetach i instytutach. Dużo podróżuje po Indiach i za granicą, aby nauczać buddyjskiej filozofii, psychologii, logiki i praktyki.