Września 30, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: wersety 10-12

Jak wielkie współczucie sprawia, że ​​trzy klejnoty są wyjątkowe i stanowią przedmiot schronienia.

Zobacz post