Września 23, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zasady z Gesze Dorji Damdul

Cztery pieczęcie

Gesze Dorji Damdul umiejętnie wyjaśnia, jak niewiedza prowadzi do cierpienia i jak się jej pozbyć…

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Rzeczywistość i pozory

Jak wszystkie funkcjonujące rzeczy mają części, te same i różne byty, przepaść między rzeczywistością a…

Zobacz post
Gość opactwa
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Wersety 19-4: Antidotum na depresję

Jak medytowanie nad drogocennym ludzkim życiem skutkuje nieustanną świadomością tego, jak jesteśmy szczęśliwi,…

Zobacz post