Września 19, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zasady z Gesze Dorji Damdul

Osoby, percepcje i czynniki psychiczne

Definicja „osoby” według różnych systemów zasad oraz omówienie percepcji, podziałów…

Zobacz post
Łąka Ścieżka
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 18: Wzniosła ścieżka

Generowanie pozytywnych aspiracji dla wszystkich czujących istot, gdy wyruszają ścieżką.

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Pojedynczy i inny

Pogląd szkoły Sautrantika na naturę rzeczywistości i wartość uczenia się…

Zobacz post