Września 12, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Wersety 15-4: Mądrość w niesieniu pożytku innym

By przynieść korzyści czującym istotom w mądry sposób, na poziomie, na którym obecnie się znajdujemy.

Zobacz post
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Wprowadzenie do zasad

Pierwsze nauczanie z serii o założeniach: porównanie aspektów metody i mądrości,…

Zobacz post