Zadowolenie

Wykład wygłoszony podczas Opactwo Sravasti roczny Odkrywanie życia monastycznego program w 2008 r.

 • „Owoce bezdomnego życia” z Samanapala Suttle
  • Klasztorny życie jako trening w zadowoleniu
  • Pięć przeszkód w koncentracji
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kultywowanie zadowolenia i niebezpieczeństwo bycia rozpustnym
  • Pragnienie przyjemności z praktyki Dharmy
  • Ambicja na odosobnienia/nauki i zajmowanie miejsca, gdy liczba miejsc jest ograniczona

Exploring Klasztorny Życie 2008: Sesja 8 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.