Lipiec 22, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Fioletowe kwiaty kwitną w pęczku.
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 10-1: Paliwo namiętności

Jak nieświadomie chwytamy się dolegliwości, jak ważne jest rozpoznanie, w jaki sposób wyolbrzymiamy i…

Zobacz post