Lipiec 13, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka obraz koła życia.
Cztery prawdy dla Aryów

Zależne powstające w tradycji palijskiej

Spojrzenie na karmę i zależność wynikającą z tradycji palijskiej. Badanie przyczyn…

Zobacz post