Klasztory i szkolenia monastyczne

Klasztory i szkolenia monastyczne

Przemówienie wygłoszone w Fundacja Przyjaźni Dharmy w Seattle w stanie Waszyngton, po powrocie czcigodnego Thubtena Chodrona z 14. doroczne zgromadzenie zachodnich monastyków buddyjskich.

  • Szkolenie zakonników
  • Tworzenie zachodnich klasztorów
  • Wyzwania dla zachodniego monastycyzmu buddyjskiego

Refleksje na temat czternastego dorocznego buddyzmu zachodniego klasztorny zgromadzenie (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.