Czerwiec 29, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ludzie rozmawiający w kręgu
Etyka we współczesnym świecie

Etyka w życiu codziennym

Spojrzenie na uwarunkowania etyczne i czynniki w naszym życiu, które prowadzą do…

Zobacz post
Zakonnicy stojący razem.
monastycy zachodni

Znaczenie buddyjskiego monastycyzmu na Zachodzie

Rola mnichów buddyjskich, ośrodki monastyczne, czym różni się monastycyzm zachodni od monastycyzmu wschodniego i…

Zobacz post