Czerwiec 27, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe klasztorów.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Klasztory i szkolenia monastyczne

Podsumowanie niedawnej 14. dorocznej konferencji klasztornej buddyzmu zachodniego, opisujące szkolenie…

Zobacz post
Zdjęcie grupowe klasztorów.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

zachodni monastycyzm

Zakonnicy wywodzący się z różnych tradycji omawiają aspekty szkolenia, tworzenia klasztorów i wyzwań związanych z monastycznym…

Zobacz post