Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Werset 5-1: Osiąganie formy ciał Buddy

Werset 5-1: Osiąganie formy ciał Buddy

Część serii rozmów na temat 41 Modlitwy o kultywowanie bodhiczitty z Sutra Avatamsaka ( Sutra kwiatowa).

  • Korpusy form Budda
  • Wstawanie (lub wstawanie z łóżka) jak przygotowywanie się do działania
  • Korzystamy z nauk poprzez Buddaforma ciało

41 Modlitwy o kultywowanie bodhiczitta: Werset 5-1 (pobieranie)

Kolejna z naszych 41 modlitw do kultywowania bodhiczitta czyta

„Niech wszystkie istoty osiągną formę Budda ciała”.
To jest modlitwa bodhisattwa podczas wstawania.

Kiedy rano wstajesz z łóżka, kiedy wstajesz ze swojego miejsca, myślisz: „niech wszystkie istoty osiągną Budda's ciała formularzy”.

Istnieją dwa rodzaje ciał formularzy Budda. Jednym z nich jest sambhogakaja, czyli zasób ciało. To jest ciało że Budda pojawia się w czyste ziemie kiedy naucza bodhisattwów wysokiego poziomu. A drugim jest nirmanakaja, czyli emanacja ciało, i to jest ciało że Budda pojawia się w naszym świecie, jak Siakjamuni Budda i innych buddów, których możemy spotkać, ale których nie rozpoznajemy jako buddów.

Wstawanie – lub wstawanie z łóżka – jest jak wstawanie i gotowość do działania. Odpoczywałeś wcześniej, a teraz wstajesz i jesteś gotowy do działania. Z przestrzeni dharmakaji Buddawszechwiedzący umysł – który jest tak spokojny i spokojny— wtedy powstają ciała form dla służby czującym istotom.

I to naprawdę poprzez ciała formularzy Budda że tak wiele korzystamy z nauk. Gdyby istniała tylko dharmakaja (prawda) ciało) Buddowie nie byliby w stanie się z nami porozumieć. Pojawiają się więc we wszystkich tych różnych formach, aby się z nami komunikować.

Odmawiając tę ​​modlitwę, „niech wszystkie czujące istoty osiągną Buddaforma ciało”, to co robimy, to sami sadzimy ziarno, aby móc osiągnąć formę ciało z budda iw ten sposób móc przynosić pożytek czującym istotom. A potem, oczywiście, modlenie się, aby inne czujące istoty stworzyły przyczyny Buddaforma ciało.

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.