25 maja 2008 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młody człowiek wygląda groźnie.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Zmieniamy zdanie

Osoba przebywająca w więzieniu dowiaduje się, jak stawiać innych ponad sobą i opisuje wybór, który…

Zobacz post