23 maja 2008 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Fioletowe kwiaty kwitną w pęczku.
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 6-2: Troska o innych

Porzucanie negatywności z troski, uczucia, rozważania i świadomości tego, jak nasze działania wpływają na…

Zobacz post