16 maja 2008 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Fioletowe kwiaty kwitną w pęczku.
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 4: Sen niewiedzy

Po przebudzeniu myśląc, że wychodzimy z ignorancji, zwłaszcza z ignorancji chwytającej się…

Zobacz post