1 maja 2008 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg Buddy w sylwetce przed zachodem słońca.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Kultywowanie altruistycznej intencji

Osoba przebywająca w więzieniu opisuje, co jest najważniejsze w praktyce dharmy.

Zobacz post