Mar 20, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 3: Wersety 22-33

Widzenie życzliwości innych i postawa, która widzi innych w pięknie. Przyjmowanie…

Zobacz post