Mar 19, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 3: Wersety 10-20

Jak spojrzeć na nasze doświadczenia zranienia lub zdrady z punktu Dharmy…

Zobacz post