Mar 18, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 3: Wersety 4-10

Jak egocentryczna postawa utrudnia nasze szczęście. Jak i dlaczego prosimy o nauki i jak…

Zobacz post