Mar 17, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 3: Wersety 1-3

Rozwijanie miłości i współczucia w rozsądny sposób. Znaczenie oczyszczenia i stworzenia…

Zobacz post