Luty 1, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Medytujący siedzący w pozycji lotosu.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Zachęta do angażowania się w cnotę

Nagła choroba daje uczniowi większą motywację i nową potrzebę praktykowania Dharmy.

Zobacz post