Jan 17, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Słowo Dharma na deptaku.
Esencja Rafinowanego Złota

Męstwo praktykowania Dharmy

Przechodzenie przez fizyczne i umysłowe trudności podczas naszej praktyki Dharmy poprzez kultywowanie cierpliwości.

Zobacz post