Listopada 26, 2007

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sangha pozuje z Rinpocze. Czcigodny Semkye, Czcigodny Chodron, Kensur Wangdak Rinpocze, Czcigodny. Tsenla (tłumacz), Czcigodny. Tharpa.
Nauki Khensura Wangdaka Rinpocze

Życzliwość i korzyści z zaangażowanej bodhicitty

Analiza, aby zobaczyć, że wszystkie czujące istoty były matkami. Powody do generowania…

Zobacz post